• Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
  Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
 • Sơ Cửu Của Lục Hào
  Sơ Cửu Của Lục Hào
 • Tận Thế Song Sủng
  Tận Thế Song Sủng
 • Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
  Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
 • Yêu Một Người Nợ Một Đời
  Yêu Một Người Nợ Một Đời
 • Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
  Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
 • Ma Đô
  Ma Đô
 • Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
  Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
 • Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
  Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
 • (Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
  (Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
 • Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
  Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
 • Sắc Khí Tràn Đầy
  Sắc Khí Tràn Đầy