Dị Giới

Truyện dị giới đưa ta đến những thế giới khác, nơi những qui tắc, qui luật thông thường mà ta vẫn quen thuộc không còn đúng. Đừng ngạc nhiên khi bạn có thể bắt gặp con người với những khả năng siêu nhiên trong thế giới này.

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing