Dị Năng

Dị năng kể về những nhân vật có được những khả năng vượt quá giới hạn thông thường. Là hoạ hay phúc, hãy cùng theo dõi

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing