Đô Thị

Bối cảnh của thể loại đô thị là thế giới hiện đại quen thuộc hàng ngày. Bạn sẽ cũng nhân vật đắm chìm trong những mối quan hệ tình cảm phức tạp, những âm mưu toan tính hiểm ác.

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing