Gia Đấu

Còn được biết với tên gọi trạch đấu, thể loại gia đấu có những tình tiết tranh đấu giữa những thành viên trong dòng họ, trong cùng gia đình

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing