Ngược

Truyện ngược có nhân vật chính gặp phải những hoàn cảnh, tình huống vô cùng éo le, gây xúc động mạnh đến người đọc.

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing