Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp kể về quá trình tu chân, thông thường từ một người bình thường do có được cơ duyên nên tu luyện để trở thành tiên.

Tình trạng Tất cả | Full | Ongoing