Dsummary01
8hipnks3s5yyvzd94hbihwqvusk8z4mbysrwhoobq2qsv  duu65euf5bdgdyzjkdoghrypk62hnh3k7kzfa9c 15mq6xnezxdcxkuqehvoajn9sounglv30y4dxgh2y4k2sjijth697chre3tsw e 4vytlychfekrg9zcyiy0hqocj4d24jnwvcu6wplf4un36lawfsd kbsgopuzyhsvm lthc1hgaav6saofnpwr65lq4b1ed50ordwn1hi5nfmetcjfuo2rpgon4zwuxprntvlvhwmjrtgagyhawv whk p1kvnsgiwl2bwh1swcntg0dq9xc9xbjg9twojx4ebvdmybgohagqxcssttayonnc9mdws01byq85hv lqrpfvexb7lw1eg0bpemffno8tt32je5wr9rwxx0lmqad 7tgayvkf mqx4ewfn9l8pvckfyj3bkfkzgtxkjtxqnkom3xv u4qujubt gbjrr85i4rrmuxih7tngemcb0k r1gbhahnoeq5v2cdjqhzek8wckn2ccfbroc4dzdv6qobdkofdh20gpyh7ag4y26mgr7 acjxej udu68lt6jld6pmxostcwfwwejulx2t9mubju5grij8xwqukvjsv9tlq51gmr1j7dvdxz97paclbvvfgshxtk1wjfdbfc2ac=s0

Thả Thí Thiên Hạ

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu, Nữ Cường, Quân Sự, Lịch Sử

Trạng thái: Full

Không xem tóm tắt

Khi các quốc gia tranh đấu thì cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một thiếu nữ đẹp như tiên thiên, mang theo hành động và lời nói không hề kỵ úy khiến toàn võ lâm thiên hạ phải kính ngưỡng.

Cùng với đó là sự xuất hiện của chàng trai mang y phục đen tuyền, tác phong ung dung nhận được sự ngưỡng mộ của toàn thiên hạ.

Danh sách chương