Dsummary01
Tu minh nuoi soi

Tự Mình Nuôi Sói

Tác giả: Hoa Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc

Trạng thái: Đang cập nhật

Không xem tóm tắt

Thể loại: Hiện đại-Np-H
Edit: Hoạt Đồng
 

Tiêu thỏ từ nhỏ gặp tai nạn, được bố mẹ nuôi dưỡng trong nhà, cưng như trứng, cho đến năm hai mươi, liều sống liều chết mới được thoát ra đi làm.. giáo viên. Thế là một cô giáo chưa biết sự đời, vào dạy một lớp, e hèm...