Dsummary01
Xuyen nhanh troi sinh nguoi thang

Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái: Đang cập nhật

Không xem tóm tắt

Giới thiệu:

Nữ chủ lấy tâm thái Phật hệ xuyên qua hàng ngàn thế giới hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đều không cẩn thận trở thành đại ma vương kiêm đại Boss, tùy tùy tiện tiện xưng bá cổ kim, nữ tôn tinh tế, không đi theo kịch bản mau xuyên bình thường.

Danh sách chương